معنی فارسی

نام دامین

قیمت/تومان تاریخ ثبت

  لینک سرا

LinkSara.com

600 هزار

2009

  ایرانسل

Iran3L.com

400 هزار

2009

  بارسلونا

Bar3lona.com

400 هزار

2013

 تک شاپینگ

TakShopping.com

400 هزار

2011

  نازک

Nazok.com

400 هزار

2009

  ناب هاست

NabHost.com

400 هزار

2009

  چلسی

Chel30.com

300 هزار

2011

  یک آرزو

1Arezo.com

300 هزار

2012